Benzin formulu nədir?
Benzin neftdən emal edilən bir növ yanacaq. 150 °C'a qədər xam benzin, 150-250 °C'a qədər qaz yağı, kerosen, reaktiv yanacağı, 250-350 °C'a qədər dizel yanacağı, 350 °C sonra da ağır yağlar əldə edilir. Kimyəvi olaraq benzin xam neftin xüsusiyyətinə bağlı olaraq 120-dən çox karbohidrogen ehtiva e .. Davamı
Avtomobil axtarışı Khodro
Iran Khodro Samand necə maşındır? Iran Khodro Samand Haqqında Tam Məlumat
Iran Khodro Soren necə maşındır? Iran Khodro Soren Haqqında Tam Məlumat
Iran Khodro Soren necə maşındır? Iran Khodro Soren Haqqında Tam Məlumat